Mere viden

At møde mennesker i øjenhøjde, også når de ligger nedKirkens Korshærs motto

Fakta om fattigdom

 • GørNogetLogoFakta
  Den absolutte fattigdomsgrænse: 1 dollar per dag (FN).Absolut fattigdom defineres som en indkomst så lav, at selv de mest basale menneskelige eksistensbehov ikke kan dækkes.
  Det vil sige, at helt grundlæggende behov for husly og tøj, rent drikkevand og føde ikke kan opfyldes.
  Absolutte fattigdomsgrænser benyttes typisk i lavindkomstlande, hvor opfyldelse af disse behov ikke er en selvfølge.Relativ fattigdom er et variabelt begreb, der ændrer sig alt efter, hvor i verden man befinder sig.
  Som regel måles relativ fattigdom som den procentdel af befolkningen, der har en mindre indkomst end en fastsat procentdel af medianindkomsten, dvs. den indkomst, hvor halvdelen af befolkningen har en højere indkomst og halvdelen en lavere indkomst.
 • GørNogetLogoFakta

  Ifølge en undersøgelse,
  foretaget af CEVEA i 2014,
  er Danmark det land i Vesteuropa,
  hvor uligheden mellem rig og fattig vokser mest.

 • GørNogetLogoFakta
  Fattigdomsgrænsen blev vedtaget i Danmark i 2013.
  Man er fattig, hvis man i 3 år i træk har haft en disponibel indkomst på under 103.200 kr. per år.
  Hvis man bor to sammen, er grænsen på 156.400 kr.

  Fattigdomsspørgsmålet kan dog altid diskuteres.
  Er man fx fattig, hvis man ikke har råd til at købe sund mad?
  Eller hvis man ikke har råd til at købe økologisk?
  Er man fattig, hvis man ikke har råd til at gå i biografen og til koncert?
  Studerende opfattes og registreres ikke som fattige, selvom de lever under fattigdomsgrænsen – hvorfor mon det?

  I Danmark lever en kvart million mennesker under den danske fattigdomsgrænse.
  Hertil kommer de udenlandske fattige, der ikke registreres i denne måling, selvom de lever i landet under fattigdomsgrænsen.

  Antal hjemløse i Danmark: Ca. 6500
  Regeringens sociale 2020-mål: max. 4.000 hjemløse i 2020

  Kilde: SFI

Varmestuer

Kirkens Korshær viser ikke billeder af de mennesker, der kommer i varmestuerne og på herbergerne, og ønsker ikke at udstille dem. Billederne herunder viser frivillige på arbejde i en varmestue.
(Foto: Vibeke Lind)

Natherberger

På natherbergerne i København er der ikke madrasser nok til alle hjemløse, når det er vinter og minusgrader om natten. Sengepladserne fordeles ved lodtrækning. (Foto: Heiner Lützen Ank)